RESOURCES VOOR VERANDERMANAGEMENT

Enterprise Change Management

De discipline van verandermanagement is de afgelopen decennia ontstaan en geëvolueerd, en wat ooit een ad hoc, after-the-fact aanpak was, af en toe vergezeld van een communicatieplan of trainingsplan, is vervangen door holistische, gestructureerde processen met complete toolsets om verandermanagement op individueel en organisatorisch niveau aan te pakken. Het resultaat van een beter verandermanagement is een groter succes bij het tijdig en binnen budget realiseren van doelstellingen.

Enterprise Change Management (ECM) is de competentie en het vermogen van de organisatie om zich effectief aan te passen aan de steeds veranderende wereld. Het werken aan Enterprise Change Management betekent dat effectief verandermanagement is ingebed in de rollen, structuur, processen, projecten en leiderschapscompetenties van uw organisatie. Change Management wordt daardoor consequent en effectief toegepast op veranderinitiatieven, leiders hebben de vaardigheden om medewerkers te begeleiden bij verandering en medewerkers zijn beter op verandering voorbereid. Veranderingsmanagementprocessen worden consequent en effectief toegepast op initiatieven, leiders hebben de vaardigheden om hun teams door verandering te leiden en medewerkers weten waar ze om moeten vragen om succesvol te zijn.

Het eindresultaat van een enterprise change management vermogen is dat individuen verandering sneller en effectiever omarmen, en organisaties in staat zijn om snel te reageren op marktveranderingen, strategische initiatieven te omarmen en nieuwe technologie sneller en met minder productiviteitsimpact over te nemen. Deze mogelijkheid gebeurt echter niet toevallig en vereist een strategische aanpak om verandermanagement in een organisatie te verankeren.

Waarom Enterprise Change Management?

Het eenvoudige antwoord op de vraag waarom een organisatie moet investeren in Enterprise Change Management is dat het de financiële en strategische prestaties van de organisatie verbetert door succesvollere change implementaties. Er zijn verschillende benaderingen om het verhaal te vertellen en te pleiten voor het implementeren van verandermanagement:

  • Projectsucces naar organisatieniveau brengen
  • Bouwcapaciteit voor constante verandering
  • Wijzigingsverzadiging verlagen
  • Verandermanagement efficiënter en effectiever toepassen
  • Indrukwekkende projectresultaten behalen

De sleutel tot succes in Enterprise Change Management

Een oplossing voor het institutionaliseren van verandermanagement moet worden ontworpen, ontwikkeld, ingezet, omarmd en aangenomen om een punt te bereiken waarop verandermanagement de norm is. Om ‘Project ECM’ volledig aan te pakken, heeft Prosci stapsgewijze instructies en tools opgebouwd voor:

  • De huidige status beoordelen (hoe verandermanagement vandaag plaatsvindt)
  • Het definiëren van de toekomstige status (hoe de organisatie eruit zal zien zodra de capaciteiten en competenties aanwezig zijn)
  • Het ontwerpen van de technische kant van de transitietoestand (de oplossing voor het institutionaliseren van verandermanagement)
  • Het ontwerpen van de people kant van de transitie state (hoe buy-in en commitment voor change management op te bouwen)

Onze oplossingen om uw organisaties op gang te brengen, veranderen uw vermogen

6 Tactieken voor het vergroten van het vermogen om ondernemingen te veranderen

We hoorden van 10 innovators uit de industrie over hoe ze verandermanagement opbouwen tot het weefsel van de organisatie. Download dit eBook om meer te weten te komen over de zes tactieken die naar voren kwamen en de unieke manier waarop elke organisatie ze tot leven bracht.