organizations don't change, people do.

We prepare you for
change excellence!

Prosci netwerk Nederland van start!

Het aantal gecertificeerde Practitioners in Nederland groeit. Wij verwachten ook dat het toepassen van de Prosci aanpak en de tools groeien, zoals je rondje ADKAR draaien. En uiteraard is de dagelijkse praktijk weerbarstiger dan het Prosci spoorboekje.

Om gecertificeerde Practitioners goed te ondersteunen willen we een start maken met het Prosci-netwerk Nederland. Het doel van dat netwerk is elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, kennis te verdoepen en elkaar te ondersteunen in de breedste zins des woords. The People Side Of Change zal het netwerk uiteraard faciliteren.

Op 8 mei zal de eerste netwerkbijeenkomst worden gehouden in de ProcesCentrale in Rotterdam. Alle Practitioners ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Meer informatie? Erik F Steketee 06 26 50 22 54.