OPLOSSING VOOR ORGANISATIES

Ontwikkel het verandervermogen en competentie van de organisatie

Wij helpen organisaties met onze trainingen, workshops en advies bij het vergoten van het verandervermogen van de organisatie, het toepassen van nieuwe werkwijzen of technologie, het behalen van resultaten van strategische of bij het realiseren van organisatiebrede transformatie.

Onze ‘in company’ trainingsprogramma’s zijn gericht op de competentie bij het (bege)leiden van verandering van verschillende rollen in de organisatie. Van executives en senior management tot change practitioners, project teams en direct leidinggevenden. Voor het ontwikkelen van het verandervermogen en de verandervolwassenheid van de organisatie hebben wij een serie praktische workshops, coaching en advies.

Change Management op maat

Wij maken onze change management oplossingen ‘op maat’, zodat deze passen bij de behoefte van de organisatie. Inclusief ondersteuning en tools die nodig zijn om deze succesvol toe te passen.

Training, coaching en team ondersteuning

Wij bieden ‘hands-on’ training en ondersteunen leiders, managers, change practitioners en project teams om hun rol succesvol uit te voeren.

Resultaatgerichte Methodiek

Of het nu gaat om een belangrijk project of het ontwikkelen van het verandervermogen van de organisatie, wij bieden alles wat nodig is om deze verandering succesvol te laten zijn.

ONTWIKKEL VERANDERVERMOGEN EN -COMPETENTIES

Enterprise Change Management

Enterprise Change Management (ECM) is de competentie en het vermogen van de organisatie om zich effectief aan te passen aan de steeds veranderende wereld. Het werken aan Enterprise Change Management betekent dat effectief verandermanagement is ingebed in de rollen, structuur, processen, projecten en leiderschapscompetenties van uw organisatie. Change Management wordt daardoor consequent en effectief toegepast op veranderinitiatieven, leiders hebben de vaardigheden om medewerkers te begeleiden bij verandering en medewerkers zijn beter op verandering voorbereid.

Enterprise Change Management: verbeter het verandervermogen van de organisatie

Change Management oplossingen voor organisaties

In-house Role Based Training

Adviesdiensten

Consultancy

In-house Role Based Training

We geloven in leren door te doen. In elk programma werken deelnemers aan hun eigen veranderingen of project. Al onze programma’s hebben impact en veranderen de manier waarop deelnemers denken over en omgaan met verandering.

Oriëntatieprogramma
Dit eendaagse programma geeft werknemers de mogelijkheid zich voor te bereiden op veranderingen die hen beïnvloeden
Verkrijg vaardigheden om barrières voor verandering aan te pakken
Definieert rollen in verandering en biedt managers het praktische kader en de toolset die ze nodig hebben om effectieve leiders van verandering te zijn
Briefing voor senior leiders
Biedt senior leiders inzicht in de rol van Sponsor en geeft praktische handvatten om die rol succesvol uit te voeren om de resultaten van verandering te verbeteren
Integreren van Change Management
Het belang begrijpen van change management om projectdoelstellingen te halen op basis van een eenduidige taal voor verandering
Enterprise Change Management
Trap je verandermogelijkheden af in deze eendaagse ervaring, leer over niveaus van verandercapaciteit en definieer toekomstige niveaus van het verwachtte verandervermogen van je organisatie
Training Program
Analyseren hoe de hersenen werken en vervolgens enkele strategieën bekijken om de hersenen en daarmee het gedrag te beïnvloeden
Prosci Practitioner Certification
Ervaar praktisch leren in deze enerverende 3-daagse training en voer holistisch verander management uit op een van je projecten
Prosci Practitioner Certification
Prosci’s Virtueel – door een Advanced Instructor gefaciliteerde – Change Management Certification Program is een online, interactieve, driedaagse leerervaring waarbij deelnemers de kennis, vaardigheden en tools opdoen om succesvolle veranderingsinitiatieven te stimuleren.

Workshops & Consultancy

Versnel de resultaten van veranderinitiatieven en ontwikkel het verandervermogen van de organisatie met onze workshops, coaching en consultancy. We werken samen aan het realiseren van oplossingen die voldoen aan de behoeften van de organisatie op het gebied van change management.

Ontwikkel verandercompetentie
Het doel van deze 2-daagse workshop is om het verandervermogen en de verandercompetentie van uw organisatte te verbeteren en te koppelen aan de strategische doelen van de organisatie.
Build Organizational Capability
Het doel van deze 1- of 2-daagse workshop is het verbeteren van het verandervemogen van de organisatie door het beheren van meerdere, vaak gelijktijdige projecten (portfolio van veranderingen)
Critical Initiative Measured Succes
Het doel van deze workshop is om een Change Scorecard te maken voor een veranderinitiatief, waarmee duidelijke en afgestemde resultaten gedefinieerd worden en deze meetbaar gamaakt worden